معنی کلمه پیشبند آشپزی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پیش بند به انگلیسی in نوامبر 1, 2019

معنی کلمه پیشبند آشپزی به انگلیسی می شود Cooking apron

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *