معنی کلمه پیشبند آرایشگر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پیش بند به انگلیسی in نوامبر 1, 2019

معنی کلمه پیشبند آرایشگر به انگلیسی می شود Makeup artist’s apron

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *